Wednesday, August 15, 2007

Nederlands & Deutsch

Nederlands : Atlas Poetica

Modern English Tanka Press kondigt een nieuw tijdschrift aan. /Atlas Poetica: A Journal of Poetry of Place in Modern English Tanka/ richt zich tot een internationaal publiek en zal twee maal per jaar verschijnen. In het formaat 8.5" x 11" zal het tijdschrift tanka's, waka's, kyoka's en varianten daarvan presenteren, evenals sets en suites. Opgenomen wordt uitsluitend /poetry of place/: gedichten waarin landschappen of plaatsen een rol spelen.

Het uiterlijk landschap is met het innerlijk landschap van de mens verwoven. /Atlas Poetica/ streeft ernaar, de diversiteit van het leven in de meest uiteenlopende omgevingen te tonen en zo een poëtische atlas van de tanka-wereld te vormen. Inzendingen in andere talen zijn zeer welkom, mits vergezeld van een Engelse vertaling. Zowel traditionele als innovatieve teksten kunnen in aanmerking komen voor publicatie.

De deadline voor het eerste nummer is 1 januari 2008. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie http://www.AtlasPoetica.com.


Deutsch : Atlas Poetica

Modern English Tanka Press kündigt das Erscheinen einer neuen Zeitschrift an. /Atlas Poetica: A Journal of Poetry of Place in Modern English Tanka/ wendet sich an eine internationale Leserschaft und wird halbjährlich erscheinen. Im Format 8.5" x 11" wird die Zeitschrift Tanka, Waka, Kyoka und deren Varianten sowie Serien und Sequenzen dieser Formen präsentieren. Aufgenommen wird ausschließlich /poetry of place/: Gedichte, in denen Landschaften oder Orte eine Rolle spielen.

Die äußere Umgebung ist mit der inneren Landschaft des Menschen verbunden. /Atlas Poetica/ strebt an, die Diversität des Lebens in den unterschiedlichsten Umgebungen zu zeigen und so einen poetischen Atlas der Tanka-Welt zu gestalten. Einsendungen in anderen Sprachen sind sehr willkommen, sofern eine englische Übersetzung beiliegt. Sowohl traditionelle wie innovative Beiträge haben Aussicht auf Veröffentlichung.

Einsendeschluß für das erste Heft ist der 1. Januar 2008. Detaillierte Informationen bietet http://www.AtlasPoetica.com.

Tuesday, August 14, 2007

Atlas Poetica News

Atlas Poetica News is the new blog to post announcements and information and commentary related to the Atlas Poetica : A Journal of Poetry of Place in Modern English Tanka. For complete information, visit ATPO's home page at: AtlasPoetica.com. You will find the Call for Submissions and complete Guidelines, as well as an editorial.

~K~

M. Kei
Editor, Atlas Poetica